Lu jong

Lu jong je velmi stará jógová praxe pocházející z Tibetu. Jde o systém tělesných cviků, které velmi pozitivně ovlivňují nejen naše fyzické zdraví, nýbrž všechny úrovně bytí člověka.

Lu jong uvádí do rovnováhy jednak naši tělesnou složku a jejím prostřednictvím pracuje i s naší mentální a energetickou úrovní a zároveň se dotýká dimenze spirituální.

Lu znamená v tibetštině tělo a jong je trénink nebo transformace. Tělo je v lu jong pojímáno v nejširším slova smyslu jako celek několika navzájem funkčně provázaných úrovní – od hrubé až po tu nejsubtilnější. Vědomě a soustředěně prováděný trénink hrubé úrovně fyzického těla spojený s dechem tak zároveň transformuje subtilní tělo složené mj. z několika desítek tisíc kanálů a z energie, která jimi proudí. Kanály se zprůchodňují a energie může opět volně proudit, dochází k harmonizaci pěti elementů a třech šťáv. Jelikož je dech spojnicí mezi tělem a myslí, v průběhu praxe lu jong dochází rovněž i k výraznému zklidnění mysli. Proto také bývá lu jong nazýván meditací v pohybu.

Lu jong tak velmi efektivně napravuje nerovnováhu fyzického těla a tím působí i na harmonii naší mysli a umožňuje nám získat více energie. Praktikujeme-li lu jong pravidelně, podporujeme tělesné a mentální procesy, které pomáhají naší celkové homeostáze a postupně nás dovedou k opětovnému propojení s naší přirozenou podstatou.

znaky kaligrafie znázorňující lu jong