Meditace Shiné

Slovo Shiné [šine] pochází z tibetštiny a skládá se ze dvou slov: „shi“ (klid, klidný, zklidnit) a „né“ (zůstat, setrvat). Výstižným názvem v češtině tak může být např. „meditace klidného setrvání“. Ekvivalentním označením je též známý sanskrtský výraz „šamata“.

Jedná se o meditační praxi, během které dochází prostřednictvím koncentrace na určitý vnější či vnitřní objekt k postupnému zklidňování mysli. Při správném a pravidelném provádění vede meditace Shiné až ke stavu jednobodové mentální stability.

Přestože je tato konkrétní metoda úzce spojena s buddhismem, lze se s jejími obdobami setkat i v mnoha jiných naukách. Zklidnění mysli je totiž stěžejním předpokladem pro další, často specifičtější, meditační praxe. Velmi přínosné je ovšem také pro náš každodenní život, neboť celkové vnitřní zklidnění vede k větší míře spokojenosti jak na rovině duševní, tak i tělesné. Proto je tato meditace vhodná skutečně pro každého a její praktikování nevyžaduje žádných zvláštních zkušeností či předpokladů. A zvláště v současném světě, nebývale bohatém na vnější podněty, je obrácení pozornosti do nitra velmi blahodárné.

Existuje mnoho variant této meditační praxe; my vycházíme z uceleného souboru instrukcí, které jsme obdrželi od našeho učitele ctihodného Tulku Lobsanga. A právě pomocí nich Vás rádi meditací Shiné provedeme.